Notams etiske retningslinjer

Notam skal være et trygt, imøtekommende og inkluderende sted/miljø for alle, uavhengig av kjønn, seksuell legning, kapasitet, etnisitet, sosioøkonomisk status eller religion.

I disse etiske retningslinjene skisseres våre forventninger til alle som jobber på, eller med Notam, samt konsekvensene for uakseptabel oppførsel.

Forventet oppførsel hos Notam
• Vær alltid hensynsfull og respektfull i tale og handlinger.
• Avstå fra nedsettende, diskriminerende eller trakasserende adferd og tale.
• Vær oppmerksom på dine omgivelser – og dine medmennesker. Varsle Notams leder eller HMS-ansvarlig om du oppdager brudd på våre retningslinjer, selv når disse kan virke ubetydelige. Krenkende adferd vurderes alltid ut fra mottakers oppfatning av disse. Dette kan være ord eller handlinger som fører til at den som utsettes for det, føler seg krenket.

Uakseptabel oppførsel
Uakseptabel oppførsel inkluderer: handlinger eller tale som oppfattes som skremmende, trakasserende, fornærmende, diskriminerende eller nedsettende. Vedvarende og respektløs forstyrrelse av samtaler, upassende fysisk kontakt, uønsket seksuell oppmerksomhet, og handlinger eller tale relatert til kjønn, seksuell legning, rase, religion eller funksjonsvariasjon.

Konsekvenser av uakseptabel oppførsel
Uakseptabel oppførsel fra noen som jobber på Notam, inkludert ansatte og de med beslutningsmyndighet, vil ikke bli tolerert. Alle som blir bedt om å stoppe uakseptabel oppførsel forventes å etterkomme umiddelbart. Hvis noen som jobber på, eller med Notam viser uakseptabel oppførsel, vil Notam iverksette de tiltak de finner passende. Dette kan medføre midlertidig eller permanent utestengelse fra Notam.

Varsling om uakseptabel oppførsel
Om du blir utsatt for, eller er vitne til uakseptabel oppførsel, eller har andre bekymringer, vennligst meld fra til Notams ledelse snarest mulig. Notams ledelse og ansatte er tilgjengelige for å bistå dersom noen skulle oppleve å bli utsatt for uakseptabel oppførsel, eller føle seg utrygge. Det er anledning for å varsle anonymt. Kontaktinformasjon finner du her: https://notam.no/etiske-retningslinjer/?lang=nb.

Behandling av klager
Om du føler at du har blitt falskt eller urettferdig anklaget for brudd på disse etiske retningslinjene, bør du bruke en av våre kanaler for tilbakemelding for å varsle. Din klage vil bli behandlet i samsvar med våre retningslinjer, og gjeldene regelverk. Vi forventer at alle som jobber på, eller med Notam til enhver tid følger våre etiske retningslinjer.

Lisens og attribusjon
Disse retningslinjene er basert på Berlin Code of Conduct, distribuert under en Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) lisens.