Om bading i Biscaya

Verket er en fysisk matinée som utfordrer naturlovene ved hjelp av krefter, strukturer, lyd og bevegelse frambrakt og styrt av en slagverker, en danser og live-elektronikk.

Opptredenen inkluderte dans av Inger Malene Glette, og fant sted på Hennie Onstad Kunstsenter, første gang som urfremføring 14. oktober, og igjen dagen etter.

Omtale i Aftenposten