One Less than a Perfect Square

Et stykke til et North-South prosjekt som ble gitt ut på CD våren 2008 sammen med 17 andre komponister fra Norden og Sør-Amerika.

Utgitt på Elektron i Sverige.