Open Form – En strikkfestival

Festival for open form-musikk.

Neste arrangement:
Oslo, Majorstuen kirke, 15. oktober
18.00 Seminar: Hva er Open Form?
18.40 Pause med lett servering

19.00-19.50 Konsert

100,-/50,-

Skoleelever gratis.

Utøvere
Lisa Dillan, stemme
Maja Ratkje, stemme, elektronikk
Sigyn Fossnes, fiolin
Mia Göran, fløyte
Øyvind Skarbø, trommer
Else Olsen S., preparert piano

Hva er en strikkfestival?
En strikkfestival vil si at konsertene og seminarene blir spredd over en lengre periode i stedet for å samle dem på noen få dager som en vanlig festival. På denne måten får utøverne tid til å la Open Form-verkene modne mellom fremføringene. Publikum får lov til å delta i denne prosessen ved å bli invitert også  til seminarer og workshops i forkant av konsertene. Gjennom strikk-festivalen skapes en kontinuitet mellom verk, utøvere og publikum

Hva er Open form?

Open Form-verk er komposisjoner skrevet med utradisjonelle notesymbol. Det kan være grafikk, tall eller tekstinstruksjoner.

Open Form har sitt utspring fra New York-skolen, og 50- og 60-tallet med komponister som John Cage og Christian Wolff. Frihet og nye musikkuttrykk gjennom frie utøvere er kjernen i dette prosjektet.

Hva gjør en klassisk skolert utøver for å lage musikk av en strek og en prikk?

Pianist og komponist Else Olsen S., som også er festivalleder og kunstnerisk ansvarlig sier dette om Open Form:

Open form er verk hvor mange av de valg som tradisjonelt har tilhørt komponisten, blir overlatt til utøveren. Dermed fjernes unødvendige begrensninger og den sanne interpret får slippe til. Utøverne trenger helt andre metoder og teknikker enn det som tilbys i den tradisjonelle instrumentalutdanningen, og står dermed ovenfor en rekke andre utfordringer i tillegg til de utfordringer tradisjonelle verk krever.

Metaforisk får jeg i et tradisjonelt verk oppgaven med å fremstille en rose slik som jeg har fått den fra komponisten. I verk med åpen form får jeg som utøver kun et frø. Jeg vet ikke hva slags vekster som kommer til å vokse ut av det!

Problematiske mangler ved de norske musikkinstitusjonene

Else Olsen S. fant ikke den kunnskapen hun trengte i sin utdanning i Norge. Etter sine studier ved Norges musikkhøgskole reiste hun til USA og har jobbet direkte med komponister og utøvere som er aktive i denne sjangeren. Christian Wolff er den siste gjenlevende i den såkalte New York-skolen, som for øvrig bestod av John Cage, Earle Brown og Morton Feldman. Han og Pauline Oliveros, også Open Form-pioner, har vært hennes mentorer i dette arbeidet.
Else Olsen S. jobber nå med Open Form i et stipendiatprosjekt og retter kritikk mot de norske intstitusjonene som hun mener mangler både kunnskap og erfaring i denne sjangeren. Studentene blir uteksaminerte i Norge uten å ha kjennskap til verken interpretasjon eller sjangerforståelse i Open Form. Dette er direkte diskriminering av en hel epoke i musikkhistorien og er høyst kritikkverdig. Kan du tenke deg hvilken furore det ville vært dersom barokkmusikken hadde blitt tilsidesatt på samme måte?

Program

Verk under festivalen:

John Cage, Christian Wolff, Pauline Oliveros, Cornelius Cardew og Else Olsen S.