Organised Sound søker bidrag

Organised Sound etterlyser bidrag til årgang 23, nr 3. Nummerets tematiske tittel er (oversatt fra engelsk): Lyd og kinetikk: Utøvelse, kunstneriske mål og teknikker innen elektroakustisk musikk og lydkunst.

Publisering skjer desember 2018 og frist for innlevering er 15. januar 2018.

Utgavekoordinatorer: Jøran Rudi (joranru@notam02.no) og Neal Spowage (nspowage@dmu.ac.uk)

Teknologi- og lydbasert musikk spilles ikke bare i konserthuset, og eksperimentell musikk blandes ofte med visuell kunst og andre disipliner inn i ulike sjangre av lydkunst. Stadig nye oppfatninger av musikk bringer med seg flere relasjoner enn bruk av for eksempel intervaller, rytmer og slikt som tilhører lyden selv inn i den kunstneriske diskursen, og bidrar med det til utviklingen av kritiske perspektiver. Med ny teknologi, umiddelbarhet, funksjonsmedia, objektdesign og bredere fysiske tilstedeværelseskryssbaner med faste medier, «live» og stedsspesifikke verdener. Bruken av fysiske grensesnitt initierer og forbedrer kreative prosesser.

Bruken av fysiske gjenstander i kombinasjon med elektroniske midler springer ut fra både musikalske roboter, algoritmisk komposisjon, akustikk og kinetikk, for å nevne noe, i tillegg til den mer konvensjonelle elektroakustiske musikken. Innføring av støy, mekanisk lyd og elektronisk manipulering av innspilt materiale er åpenbare forgjengere til den nye kinetiske kunsten, og bruken av lydlige fysiske gjenstander har korrelert det elektroakustiske musikalske paradigmet med bildekunst.

Den nåværende utviklingen innen kinetisk lydkunst utnytter ofte mulighetene for presisjon og omfattende kontroll muliggjort av rimelige datamaskiner og et stadig voksende utvalg av sensorer og DIY-elektronikk. En form for transaksjoner finner sted mellom mennesker og gjenstander, instrumenter eller grensesnitt, og dette motiverer nye generasjoner av komponister og artister i deres rehumanisering av teknologibaserte uttrykk. Nye medier og symbolske forhold som overskrider grensene for konvensjonell elektroakustikk er aktivert, og inkluderer materialitet og fysisk tilstedeværelse i de resulterende verkene.

temaer

* Hvordan kobler genren av kinetisk lydkunst seg til konvensjonell musikkaktivitet?
* Rollene til fysiske gjenstander i forhold til lyduttrykk.
* Sammensetning og ytelse hos artefakter
* Fysiske aspekter ved lyd som medium.
* Påvirker og utvider kinetisk lydkunst vår musikalske oppfatning?
* Endrer kinetisk lydkunst vår lytting, og bringer det inn et radikalt nytt perspektiv?
* Er det mulig å trekke ut en ny type essens av nøkkelfunksjoner ved denne trenden?
* Sammensetningsstrategier i flux – endres de med teknologi?
* Hvilke historiske fortellinger kan være interessante til å beskrive utviklingen av kinetisk lydkunst?
* Læring fra fysikkens historie i eksperimentelle lydbøker
* Arenaer og åsteder – er det spesielle koblinger til den bredere kunstneriske bevisstheten?
* Målgrupper og publikum

Som alltid oppfordres innleveringer knyttet til temaet; allikevel, de som eventuelt faller utenfor dette nummerets tema er også velkomne.

Detaljer om innsendelsesformat mv finner du her:

Http://journals.cambridge.org/action/displayMoreInfo?jid=OSO&type=ifc (last ned pdf)

Generelle spørsmål skal sendes til: os@dmu.ac.uk

Hardkopi av artikler, bilder og annet materiale (for eksempel lyd- og lyd+visuelle filer etc. – normalt maks. 15 min lydfiler eller 8 min filmfiler), begge kun når det blir forespurt, skal sendes til:

Prof. Leigh Landy
Organisert lyd
Clephan Building
De Montfort University
Leicester LE1 9BH, UK.

Godkjente artikler vil bli publisert online via FirstView etter kopiredigeringen før papirversjonen av tidsskriftets publikasjon.

Redaktør: Leigh Landy
Assosierte redaktører: Ross Kirk og Richard Orton †
Regionale redaktører: Ricardo Dal Farra, Jøran Rudi, Margaret Schedel, Barry Truax, Ian Whalley, David Worrall, Lonce Wyse
Internasjonalt redaksjonelt råd: Marc Battier, Manuella Blackburn, Joel Chadabe, Alessandro Cipriani, Simon Emmerson, Kenneth Fields, Rajmil Fischman, Eduardo Miranda, Rosemary Mountain, Tony Myatt, Garth Paine, Mary Simoni, Martin Supper, Daniel Teruggi