Organised Sound 23.3

I det nyeste nummeret av tidsskriftet Organised Sound, 23.3, har Jøran Rudi publisert noe av forskningen om Knut Wiggen, den viktigste computermusikk-pioneren fra Norden.  Han arbeidet som leder for konsertorganisasjonen Fylkingen og som leder for Elektronmusikkstudion (EMS) i en årrekke, og leverte viktige internasjonale bidrag gjennom oppbyggingen av det første hybridstudioet i verden, gjennom en 9 meter lang interaktiv kontroller, og endelig gjennom det objektorienterte programmeringsspråket MusicBox, der han kunne realisere sin visjon om en ny *komposisjonsmetode* som svarte til de tekniske nyvinningene.