Guro Skumsnes Moe

Live på Oslo Jazzfestival tirsdag 17. august.

Under Oslo Jazzfestival 2009 gikk Statkrafts Young Star-stipend til bassist Guro Skumsnes Moe, og i år vender hun tilbake til festivalen med konsert på Deichmanske hovedbibliotek. Young Star-stipendet er et samarbeid mellom Oslo Jazzfestival og Statskraft, og Guro Skumsnes Moe er tredje stipendmottaker.

Guro Skomsnes Moe har bakgrunn fra Universitetet i Agder og Norges Musikkhøgskole i Oslo der hun fullførte studiene i 2007, og den unge musikeren har allerede gjort seg bemerket innen mange områder. Hun jobber mye med improvisasjon og eksperimentell musikk, der alt fra støyrock og frijazz til elektronika og folkemusikk er naturlige elementer. Moe har vært jamvert på Belleville, er pådriver for konseptet Blyg disko, improvisasjon for dansere og musikere, og er med i en rekke bandprosjekter inkludert en kvartett i eget navn. Denne allsidige og engasjerte musikeren har også vært instruktør for JazzAKKS-kurs i Oslo med formål om å øke interessen for jazz og improvisasjon blant kvinner.

Sammen Else Olsen Storesund og Maja Ratkje har Guro Skumsnes Moe skrevet ?Skygger?. Verket er en åpen komposisjon som inneholder nye innfallsvinkler i møte med den improviserte musikken og i møte med skygger av historien, skygger av hverandre og skygger bakenfor store ord.

Besetning: Guro Skumsnes Moe (bass), Else Olsen Storesund (piano), Maja Ratkje (elektronikk)

Se www.myspace.com/gurosmoe, elseolsens.net, www.ratkje.com og www.myspace.com/majaratkje for mer informasjon.