Oslo Open Kunstfestival

Besøk byens kunstnere på atelieret og se hvor kunsten blir skapt før den havner på galleri eller museum.

18.-19. april 2015

Oslo Open er Norges største kunstarrangement med fokus på samtidskunst.
Festivalen er gratis. Ingen påmelding kreves.

350 kunstnere åpner sitt atelier og publikum får se kunst der kunsten blir til. Kunstnerne vil være tilstede på sin arbeidsplass. Oslo Opens deltagende kunstnere gir publikum et verdifullt og ukuratert møte med sin kunst. Gjennom direkte formidling fra kunstner til publikum skaper kunstneren en større forståelse for sitt yrke.

Notam er medlem i Oslo Opens referansegruppe, og flere kunstnere med tilknytning til Notam deltar i årets arrangment, blant andre: Asbjørn Blokkum Flø, Ignas Krunglevicius, Siri Austeen, Yngvild Færøy, Bjørn Erik Haugen, Ewa Jacobsson, Are Mokkelbost, Øyvind Mellbye og Ebba Moi.