Parade

Parade var et samarbeidsprosjekt mellom tre kunstnere i regi av Ruth Hege Halstensen. Utstillingen fant sted i Haugesund Rådhus 26. – 27. oktober 2007, og tok utgangspunkt i lapper skrevet av byens befolkning, med deres meninger om byen og ønsker om forandring. Tre inviterte kunstnere – Ingvild Brekke Myklebust, Erik F. Reitan og Yngvil S. Thomassen – presenterte blant annet fotomontasje, videoprojeksjon og lydinstallasjon.

Ingvild Brekke Myklebust sto bak fotoserien 16 Windows of opportunity og lydinstallasjonen A Street Montage. Arbeidet med lyden til A Street Montage gjorde Myklebust i NOTAMs studio. Prosjektet tok utgangspunkt i registrering av lokaler og bygninger fra byrommet av Haugesund. Rom som ved første øyekast fremstår som ubrukte eller forlatte, men som slett ikke er tomme.

Til installasjonen ble det brukt et rosa kvadratisk rom i rådhuset som vanligvis brukes som garderobe for besøkende. Med hensyn til rommets iboende symbolikk ble møbleringen i svært liten grad redigert. Mylderet av gateliv (i form av lyd samplet fra filmdialog) runget i det klangsterke rommet som gjorde opplevelsen av installasjonen både mektig og forvirrende. Den svartmalte dialogen som bare tidvis avslørte harmoni og humor i gaten den presenterte ga rommet, til tross for sin milde rosa farge, en påfallende bismak.

Mer om utstillingen «Parade»

Skapende kuratorpraksis – Ruth Hege Halstensen