Fotos fra Åpen Dag 2020

Daglig leder Christian Blom forteller. Foto: Mads Kjeldgaard
Livekode. Foto: Mads Kjeldgaard
Signe Heinfelt Tolbøll aka. sihtx bygger synthmodul. Foto: Mads Kjeldgaard
Mike McCormick improviserer på gitar og SuperCollider-algoritmer. Foto: Mads Kjeldgaard
Einar Goksøyr Åsen forteller om Det Elektriske Korps (DEK). Foto: Mads Kjeldgaard
Thom Johansen guider oss gjennem innsiden av Det Elektriske Korps’ netverksbaserte trommemaskiner. Foto: Mads Kjeldgaard