Pierre Schaeffer-jubileum

Den franske komponisten Pierre Schaeffer ville ha fylt 100 år i 2010. Dette ble markert på Cafèteatret under Grønland Kammermusikkfestival på lørdag 4. desember.

Schaeffer regnes som den første komponisten som skrev verk bestående kun av lydopptak, og er opphavet til merkelappen musique concrète – konkret musikk. Han var dessuten en flittig skribent og en betydningsfull musikkfilosof. Både hans musikk og teorien som underbygget den er milepæler i den nyere musikkhistorien, og hans bruk av elektroniske hjelpemidler; mikrofoner, fonografer, båndspillere og diverse lydbehandlingsverktøy, fremskyndet utviklingen innen musikkteknologi og la grunnlaget for nye stilretninger og musikkparadigmer. Man kommer ikke utenom Schaeffer i gjennomgangen av det 20. århundrets musikkhistorie.

Konseptet redusert lytting var en viktig del av Schaeffers musikkfilosofi. Hans visjon var å få lytteren til å oppleve lyder som uavhengige objekter; lydobjekter, frigjort fra de assosiasjonene man får når man tenker på lydens kilde. I hverdagen lytter vi for å forholde oss til omverdenen, og vi er derfor vant til å identifisere opphavet til lydene vi hører og vite noe om disse objektenes nytteverdi eller betydning for oss og våre handlinger. Lyden blir et middel til å forstå. Schaeffer brukte lyder på måter som intviterte til å forstå lyd i et nytt fenomenologisk lys. Datidens teknologiske nyvinninger muliggjorde komponering med lyd, der lyder kunne spilles baklengs, sakkes ned, spilles fort, repeteres, filtreres og vrenges til det ugjenkjennelige. Det er vanskelig å forestille seg det i dag, men for bare 70 år siden var lyd for lydens skyld bokstavelig talt uhørt. Musikkbegrepet rommet ikke Schaeffers lydobjekter, men hans kunstneriske bidrag har endret mye i løpet av de siste tiår. Det er ikke uten grunn han ofte refereres til som «samplingens far».

Markeringen er et samarbeid mellom NOTAM og Ny Musikk. Vi har bestilt åtte etyder av åtte vidt forskjellige lydkunstnere, komponister og improvisasjonsmusikere. I løpet av denne formiddagen vil du kunne høre korte verk som på en eller annen måte forholder seg til jubilantens tanker. Bestillingsverkene som skal urfremføres har fått støtte fra Norsk kulturråd.

Opptak av urfremføringene kan lastes ned her.

Med Rolf Wallin, Asbjørn Blokkum Flø, Jøran Rudi, Natasha Barrett, Sachiko M, Jana Winderen, Therese Birkelund Ulvo, Harald Fetveit og Otomo Yoshihide.