«Planet(Terra)»

Jøran Rudi
Planet(Terra)
er en mapping av stykket Spektra som gradvis kommer til syne etterhvert som stykket utvikler seg.