Plateslipp med Knut Wiggen

Knut Wiggen bygget opp EMS i Stockholm med ny teknologi i brytningspunktet mellom analoge og digitale metoder. Som del av utviklingen av hybridstudioet konstruerte han en programvare – MusicBox – som han prøvde ut i komponeringen av fem korte musikalske studier. Den 18. oktober, kl. 19:00 slippes disse studiene i stereoversjon på vinyl hos NOTAM, og utgivelsen er på selskapet O. Gudmundsen Minde, ved Lars Mørch Finborud og Lasse Marhaug. Mastering ved NOTAM’s studiosjef Cato Langnes.

https://www.facebook.com/events/322013195199605/

Mer om Knut Wiggen her: http://www.knut-wiggen.com/Texts/Rudi_OS_23.3.pdf