Poing Impératif: Compiling Imperative and Object Oriented Code to Faust

Kjetil Matheussen skal presentere en artikkelLinux Audio Conference 2011.

Artikkelen introduserer en ny kompilator ved navn Poing Impératif. Poing Impératif utvider Faust med vanlige funksjoner fra imperative og objektorienterte programmeringsspråk.

Imperative og objektorienterte funksjoner gjør det enklere å begynne å bruke Faust uten å måtte tenke på et helt funksjonelt nivå med en gang. Videre kan imperative og objektorienterte funksjoner muliggjøre semi-automatisk oversettelse av imperativ og objektorientert kode til Faust.

Ytelse er tilsynelatende like effektiv som ren Faust-kode dersom man bruker en av Fausts egne forsinkelsesoperatører i stedet for matrisefunksjonaliteten som Poing Impératif tilbyr.