Presentasjon med Helene Hedsund

I forbindelse med sitt gjesteopphold i Studio 3 holdt Hedsund en presentasjon der hun viste hvordan hun benytter seg av sitt eget verktøy i SuperCollider, kompositoriske metoder og tekniske aspekter hun vektlegger i arbeid med omsluttende lyd. Vi fikk eksempler fra verket Fem slag som hun arbeidet med, der hun benytter seg seg av felt- og stemmeopptak.
Hedsund er en svensk komponist og lydkunstner som jobber eksklusivt med omsluttende lyd. Hun har vært aktiv på EMS siden 1994 og er doktorgradskandidat ved Universitetet i Birmingham.

Sted: Notams Studio 3