Det Elektriske Korps (DEK)

Det Elektriske Korps er et er et anti-marsjerende korps bestående av musikanter som spiller på bærbare trommemaskiner. Prosjektet er laget av Einar Goksøyr Åsen og Øyvind Mellbye. Sammen utgjør de kunstnergruppen Samvær Under Tilsün og arbeider i dette prosjektet med bærbare elektriske instrumenter og portabel audio.

Det Elektriske Korps består av flere bærbare trommemaskiner som spiller hver sin stemme i et kollektivt rytmemønster som det nærmest er umulig å marsjere til.  Utgangspunktet er én sample-fil, og hver musikant bestemmer selv hvor lyden de spiller hentes fra i sample-filen. De bestemmer også hvor lang eller sterk den skal være. Musikantene styrer slik intuitivt rytmenes kompleksitet, og en elektrisk tamburmajor setter tempoet.

Korpset baserer seg på en flyktig medlemsmasse av forbipasserende og fastere deltakere. I motsetning til et konvensjonelt korps har DEK kun en fem minutters aspirantperiode, hvor man får opplæring i trommemaskinens intuitive grensesnitt, kobler seg til en høyttaler og er klar for å bli med.

I samarbeid med Notams Thom Johansen rekonstrueres og modifiseres kontinuerlig disse trommemaskinene. Johansen har hovedsakelig bistått duoen med programmeringsarbeidet til de elektroniske trommemaskinene.