Eastern Waves: Warszawa-Oslo

Utøvere: Helge Sten og Maja Ratkje
Komponister: Arne Nordheim, Kåre Kolberg og Eugeniusz Rudnik
Samarbeidspartnere: Ultima Oslo contemporary festival, Foundation 4.99, Studio Eksperymentalne
Notam: Konsertproduksjon, tekstproduksjon, kvalitetssikring

Konsert og to utgivelser

Et europeisk prosjekt som ble realisert i samarbeid med Foundation 4.99 i Warszawa, med finansiering fra EØS-midler. Prosjektet kastet nytt lys på tidlige elektroniske arbeider av Arne Nordheim, Kåre Kolberg og Eugeniusz Rudnik, som både Kolberg og Nordheim samarbeidet med i Warszawas Studio Eksperymentalne på 60- og tidlig 70-tallet.

Sporene til den europeiske tradisjonen er lett å følge i både teknisk og kunstnerisk perspektiv, og det er dette samarbeidet på tvers av landegrensene som videreføres i prosjektet Eastern Waves. Det transeuropeiske innslaget er ikke mindre sterkt i dag enn på 60-tallet, og prosjektet viderefører oppmerksomheten på dette gjennom et komposisjons- og turnésamarbeid mellom norske og polske komponister. Fra Norge spiller Helge Sten og Maja Ratkje med originalmateriale fra Rudnik, Kolberg og Nordheim. Maja Ratkje fremførte sitt verk i Warsawa i desember 2013, mens Oslo-konserten ble avviklet under Ultimafestivalen i september 2014, da med både Helge Sten og Maja Ratkje som artister.

Notams rolle i prosjektet besto i å kvalitetssikre utgivelsene av Kolbergs og Nordheims verk, å skrive ledsagende tekster som plasserte arbeidene i både europeisk og norsk kontekst, og å produsere Oslo-konserten i 2014.

CDen med Nordheim ble sluppet i desember 2013, og CDen med Kolberg ble utgitt i september 2014.

Foto: Maarit Kytöharju