Mammut

Design og programmering: Øyvind Hammer
Grensesnitt: Kjetil Matheussen
:

Programvare for prosessering av lyd

Mammut er et program for Linux, Windows og Mac-maskiner som gjør lydbehandling i frekvensdomenet. Programmet gjør en FFT, en «fast fourier transform», av lyden i sin helhet. Diverse operasjoner kan så gjøres i frekvensdomenet, slik som ulineær strekking av spekteret og spektrumskift. Mammut er et temmelig uforutsigbart program, og brukeren må venne seg til å gi slipp på kontrollen over tidsaksen. Det klingende resultatet er gjerne overraskende og spennende. Mammut er også ideell for vanlige operasjoner som filtrering, spektrumskift og konvolusjon og det gir en optimal lydkvalitet.

Å gjøre en «mammut-FFT» på hele lyden, istedet for å splitte opp i korte vinduer, er uvanlig. En slik metode innebærer at utviklingen over tid inngår i spektralkoeffisientene på en ikke-intuitiv måte, og endringer i frekvensdomenet vil kunne endre utviklingen i tidsdomenet. Mammut benytter en vanlig radix-2 FFT, men antall punkter i analysen er typisk flere millioner, og ikke noen få tusen som man er vant med i korttids-FFT.

Signalbehandlingsrutinene i Mammut er i hovedsak designet og programmert av Øyvind Hammer, brukergrensesnittet er i hovedsak laget av Kjetil Matheussen.

Juce. Mammuts GUI-sett. (nødvendig for å kompilere programmet)
HyperMammut, en annen mammut basert på Notams Padsynth som igjen brukes i ZynAddSubFx.
Kildekode for Linux, MacOSX and Windows
Last ned Mammut for MacOSX
Last ned Mammut for Windows

http://archive.notam02.no/arkiv/doc/mammut/mammut.png