Skogen i huset

Notams rolle: teknologiutvikling og kunstnerisk tilpasning
I samarbeid med: Nasjonalmuséet for kunst, arkitektur og design, arkitektfirmaet Atelier Oslo og Pedagogisk institutt ved Universitetet i Oslo.
Støttet av: Kulmedia-programmet i Norges forskningsråd og Sparebankstiftelsen

Utforsking av parallelle virkeligheter

Notam ble i 2017 del av et tverrfaglig samarbeid om utstillingsteknikk og formidling i muséer.
Notam laget et forprosjekt i form av et lydlandskap hvor vi plasserte naturlig og virtuell lyd sammen med stedspesifikk akustikk i en virtuell modell av et hus og et landskap. Bálint Laczkó, Cato Langnes, Thom Johansen og Jøran Rudi gjorde analyser av impulsresponser og lyd, formet modellen for hvordan fysisk og virtuell akustikk i utstillingsrommene ville samvirke, valgte leveringsmetoder og bestemte kvalitetskrav i forhold til at simuleringene skulle bli effektive.

Utstillingen Skogen i huset. Utforsking av parallelle virkeligheter sto på Nasjonalmuseet – Arkitektur 24. februar – 18. mars 2018

Fra programmet:

Utstillingen Skogen i Huset. Utforsking av parallelle virkeligheter tilbyr en opplevelse av virtuell og fysisk arkitektur, med tilhørende akustikk og lyd.

I tillegg til den omsluttende synsopplevelsen sett gjennom VR-brillene, åpner utstillingen for opplevelser gjennom bevegelse, hørsel og berøring.

NB! 12-årsgrense

Skogen i huset er et ledd i et forskningsprosjekt om VR-teknologi i formidling av digitalt skapt arkitektur. Prosjektet ønsker å bidra til nytenkning om arkitekturutstillinger og publikums opplevelser, gjennom utforskning av forholdet mellom virtuelle og fysiske elementer, og implementering av naturlig og virtuell lyd og akustikk.

Les artikkel i Aftenposten: Slik blir fremtidens museumstur

Skogen i huset. Utforsking av parallelle virkeligheter er et tverrfaglig samarbeid:

  • Arkitekter: Thomas Liu, Adriana Sanz, Bianca Suarez, Marius Mowe, Nils Ole Brandtzæg, Jonas Norsted (Atelier Oslo As)
  • VR-utvikler: Ole Petter Larsen, Atelier Oslo, AS
  • Lydforsker og utviklere: Jøran Rudi, Thom Johansen og Balint Laczko, Notam
  • Kurator utstilling og forsker: Birgitte Sauge, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
  • Kurator formidling og forsker: Anne Qvale, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
  • Forskere: Rolf Steier og Palmyre Pierroux, Universitetet i Oslo

Utstillingen er støttet av Kulmedia-programmet i Norges forskningsråd og Sparebankstiftelsen.

Les mer om forskningsprosjektet

Illustrasjon: Nasjonalmuseet – Arkitektur