Tonalitet i folkemusikk

:

Notam var engasjert av Per Åsmund Omholt ved Institutt for folkekultur, Høgskolen i Telemark for å bistå med teknisk analyse av opptak av norsk folkemusikk, særlig problemstillinger rundt «halvhøye» intervall, altså tonehøyder som ikke hører hjemme i det vanlige diatoniske systemet. Arbeidet gikk ut på å finne hvordan det er mulig å analysere sammenhenger mellom forløpet hos sangeren og den opplevde tonehøyden hos lytteren. Videre foreslo vi strategier for analyse av et større materiale med folkemusikk, der en statistisk innfallsvinkel vil være nødvendig. Analysen ble utført av Henrik Sundt og Magnus Bugge.

Links: