Reality and Secrets no. 2

Reality and Secrets no. 2 er en elektroakustisk komposisjon av Natasha Barrett laget for tredimensjonal avspilling fra et ambisonics-system. Verket er bestilt av NOTAM med støtte fra Norsk Komponistforening, og skal premieres på symposiet Technology and Aesthetics den 26. mai 2011.

Våre daglige omgivelser er et sammensurium av spennende romlig informasjon. I den akusmatiske musikken brukes det ofte akustisk kildemateriale, innspilt med ulike mikrofonteknikker for å fange opp bestemte romlige lytterperspektiver. Men i hverdagen oppfatter vi romlig informasjon med flere sanser: mest fremtredende med våre ører og øyne, men også via berøring og luktesansen. Selv om lyttesansen kanskje gir det mest umiddelbare romlige inntrykket, kan synsinntrykk gi oss informasjon om avstanden til lydkilden, dens hastighet og retning. Dette gjelder spesielt når flere kilder er i samspill. Berøring og fysisk kontakt også gi romlig informasjon som er så nyansert at våre øyne eller ører ikke er i stand til å oppfatte det.

I Reality og Secrets no.2 studerte Barrett den romlige aktiviteten av to kontrasterende kilder i sin opprinnelige kontekst: barn som aker, og cellisten Tanja Orning som fremfører ulike materialer. I valg av disse kildene jeg hun spesielt interessert i kontraster av intimitet, nærhet, romlige skalaer og dynamikk, og forskjellene mellom en utendørs scene og et mer kontrollert innendørs situasjon. Disse dynamiske systemene ble brukt til å kontrollere lydbehandling, romlig aktivitet og tidsmessige strukturer i komposisjonen.

Tre metoder ble brukt for å registrere romlig informasjon:

  • Lydopptak av utendørs-scener med en SPS200 Soundfield-mikrofon: A-forma-opptaket fanget romlig informasjon i lav oppløsning, og romlig koordinasjonsdata dekodet ved hjelp av Harpex-programvaren. Opptakene ble også brukt som lydkilder i sammensetningen.
  • Videoopptak av utendørs-scener: Videoopptak sporet avstanden, det relative perspektivet og vinkelen på flere objekter  som beveget seg i løpet av disse scenene.
  • 3D motion-capture (ved hjelp av Vicon Mocap-systemet og Qualisys programvare): Cellistens og celloens bevegelser, små som store, ble registrert tredimensjonalt i svært høy oppløsning. Cellolyden ble også spilt inn med to mono-mikrofoner uten den hensikt å fange romlig informasjon i lydkilden.

Mer informasjon om verket på hjemmesiden til Natasha Barrett