Relatively tranquil

Som en del av Ultima 2011 blir det lørdag 17. september urpremiere av Bjarne Kvinnslands verk Relatively tranquil. Konserten finner sted under arrangementet EXIT på Kunsthøgskolen i Oslo, som begynner kl. 18. Konserten fremføres av Rolf-Erik Nystrøm på saksofon, Eirik Raude og Markus Hernes på slagverk, og Kvinnsland på elektronikk. Anne Grete Eriksen står for koreografien.

Med konserten ønsker Kvinnsland å vise at det er områder i Oslo og rundt Oslo som har gode lyder. Det er en reise mellom naturlyder og kulturlyder, en utforskning av musikken i fugler, vind, vann, folk og maskiner. Konserten er en studie i akustisk økologi, men den gir også musikere og publikum mulighet til å utforske at noen lyder er vesentlige for å ha et godt liv.

Alle musikerene i prosjektet har vært med ut i skogen for å samle og spille på disse lydene. Alle har blitt utfordret for å ha et nytt øre på de lydene som ligger klare rett bak vår hovedstad.

Musikerene i dette prosjektet har i mange år utviklet et musikalsk uttrykk som har en forankring i naturlydens estetikk, en sensibilitet til å være oppmerksom overfor rytmiske strukturer i lydmaterialet hvor den viktigste oppgaven blir å ivareta lyden og rytmen på en musikalsk måte. Den rytmiske strukturen konstrueres ikke, men er allerede konstruert fra naturen, og denne naturskapte tilfeldigheten kan gi musikken flere dimensjoner av rytmiske strukturer, og skape et spenningsforhold mellom vestlig rytmisk puls, naturens puls og fraværet av puls, som kan danne basis for en helt ny måte å komponere musikk på. Dette spenningsforholdet blir konkret overført til lytteren ved at det skaper en indre konlifkt mellom trangen til å oppfatte rytmen som rytme, eller å gi seg hen til det urytmiske.

Sentralt i dette prosjektet ligger det kombinerte lydlandskapet av vind, vann og fugler. Disse lydene er først og femst stokastiske og vi som mennesker har etter hundretusener av års erfaring utviklet en symbiose med denne type lyd. Den får oss til å føle oss komfortable fordi den alltid har vært der. Det er bare i de siste 250 år, etter den industrielle revolusjon at mennesker har begynt å leve på steder hvor ingen av disse primære stokastiske lydene eksisterer. Byene våre blir komponert med mange kraftige og fremtredene lyder som biler, hjul og horn, tog, fly og en flora av varsel lyder og andre folks snakk. I byer hvor vind, vann og fugler blir byttet med urbane lyder har gitt to resultater.

Det ene er stress. Vårt lydprosseserings system, øre og hjerne må jobbe på overtid for å komme igjennom en mengde med støy hver dag. Dette er hardt arbeid og man kan bli ganske trøtt av det, mange må også jobbe i kontormiljøer hvor lydtrykket er på over 80db. Det andre er at vi egentlig lengter etter lyden av vind, vann og fugler. Konserten  Relativily tranquil vil ta lyden fra utkanten av byen inn byen!

Bjarne Kvinnsland brukte Notams Studio Nordheim for å bearbeide lydene som ble tatt opp i Nordmarka, og fikk assistanse fra Cato Langnes med opptakene og studioarbeidet.