Relativt stille i studio

Komponisten Bjarne Kvinnsland arbeider for tiden i NOTAMs Studio Nordheim for å ferdigstille lydmateriale til Ultima-konserten Relatively tranquil, som skal fremføres som en del av arrangementet EXIT på Kunsthøgskolen i Oslo den 17. september. Konserten skal fremføres av Rolf-Erik Nystrøm på saksofon, Eirik Raude og Markus Hernes på slagverk, og Kvinnsland på elektronikk.

Lydmaterialet som Kvinnsland bruker til sin del av fremføringen er basert på opptak som musikerne gjorde i Nordmarka på forsommeren. Med konserten ønsker Kvinnsland å vise at det er områder i Oslo og rundt Oslo som har gode lyder. Det er en reise mellom naturlyder og kulturlyder, en utforskning av musikken i fugler, vind, vann, folk og maskiner. Konserten er en studie i akustisk økologi, men den gir også musikere og publikum mulighet til å utforske at noen lyder er vesentlige for å ha et godt liv.

NOTAMs Cato Langnes var med som lydtekniker under opptakene.