Residency i Sirius – Søknadsrunde 4

Det er nå åpent for søknader til neste Kulturkontakt Nord- residency i studio Sirius (Studio 3), med søknadsfrist 10. august 2017. Komponister og lydkunstnere basert i Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Sverige, Åland eller Baltikum: Estland, Latvia og Litauen kan søke seg til programmet som er gjort mulig med støtte fra KKN.

Gjesteoppholdet skal fokusere på flerkanals verk for kringlyd, kan vare opp til 2 måneder og må gjennomføres innen utgangen av 2018. Reise- og oppholdskostnader dekkes, og det tilbys honorar avhengig av lengden på oppholdet – maks 20.000 kroner for 2 måneder. Gjesten får kontorplass, utvidet tilgang til 24-kanals studio for kringlyd og hjelp fra våre teknikere.

I tillegg:

 • Reiserefusjon til og fra Oslo (ikke innen Oslo i løpet av oppholdet)
 • Bosted i opp til to måneder
 • Arbeidsstipend, inntil kr 20 000
 • Kontor og teknisk personale
 • Tilgang til 2 stereo/5.1 studio/kontrollrom samt
 • Opptaksrom
 • 1 prosjektrom for forproduksjon og eksperimentering
 • 1 møterom
 • Et hovedmultifunksjonelt hovedområde for presentasjoner, workshops, meetups, hacker-laboratorier, små konserter, fester, osv.

Ansatte på Notam

Fulltid:
Daglig leder
Studiosjef og tekniker
Programmerer og utvikler
Forsker
Deltid:
Utdanningskoordinator
Programmerer
Elektronikkspesialist
Kommunikasjonsansvarlig
Regnskapsfører

Det er viktig at søknadene har følgende oppsett, og alle punkter må besvares (helst i rekkefølge):

 • Navn
 • Adresse
 • Nasjonalitet
 • Fødselsår
 • Ønsket oppholdsperiode (fullført innen slutten av 2018)
 • Prosjekttittel
 • Kort oppsummering av prosjektet (maks 875 tegn inkl. mellomrom, ca. 1/4 A4 side)
 • Full prosjektbeskrivelse (maks 3500 tegn inkl. mellomrom, ca. én A4 side)
 • Kort oppsummering av kunstnerskap (maks. 1750 tegn inkl. mellomrom, ca. 1/2 A4 side)

Valgfritt:

Nettlenke, hjemmeside
Nettlenke, video (youtube/vimeo)

Obligatoriske vedlegg:

     • CV (kun PDF)
     • Musikkeksempler (kun MP3, maks 4 filer, maks 10 MB til sammen)

Valgfrie vedlegg:

     • Bilder (kun JPG eller PNG, maks 2 MB)

Viktig:

Søknader sendes per e-post, mens vedlegg (CV, musikkeksempler, evt bilder) skal samles i en mappe, komprimeres til zip-format og lastes opp via linken under. Gi zip-filen navnet: etternavn_fornavn.zip

     • Vedlegg som overstiger den angitte filstørrelsen vil ikke bli lagret

Send først e-post med din søknad til admin@notam02.no, deretter:

Last opp alle vedlegg som zip

 

Om Notam og Studio Sirius
Notam er et ressurssenter for innovativ bruk av teknologi i musikk og kunst. Siden vi ble grunnlagt i 1992, har Notam vært en viktig pådriver for den eksperimentelle samtidsmusikken i Norge. Vi har flere studioer for komponister med fokus på eksperimentelle teknikker. Vi har også flere prosjektrom for multimedia og kunstnerisk utvikling og en dedikert stab av lydteknikere, programmerere og elektronikkspesialister.

Studio Sirius er et nytt 24-kanals kringlydstudio. Høyttalerene former en kuppel som dekker 30 kvadratmeter i et rom med høye akustiske standarder. Høyttalerkonfigurasjonen støtter flere formater, opp til 3. orden 3D ambisonics. Studioet er det eneste i sitt slag i Norge og gjør det mulig for oss å styrke støtten til kunstnere, komponister og andre eksperter som jobber med omsluttende lyd. Notam har som mål å dyrke nye kunstneriske uttrykk i en rekke sjangere hvor denne type teknologi spiller en stadig viktigere rolle.

Vår målgruppe
Vi er interessert i å dyrke en ny generasjon av komponister og lydkunstnere som har vilje til å eksperimentere og presse på utviklingen for ulike omsluttende lydformater. Aldersgruppen 25-40 vil bli prioritert, men det utelukker ikke andre aldersgrupper, spesielt hvis søkeren har en merittliste innen komposisjon og/eller fremføring av flerkanals verk av høy kvalitet. Søkere bør ha erfaring innen å komponere for flere kanaler. Under gjennomgangen av søknader legges det vekt på både kunstneriske og tekniske problemstillinger, med vekt på verdien av det kunstneriske prosjektet.

 

Illustrasjon: Skjermbilde av MNTN plugin