Residency i Sirius (Studio 3)

Det er nå åpent for søknader til neste Kulturkontakt Nord- residency i studio Sirius. Søknadsfrist er 31. januar 2017.

Komponister og lydkunstnere basert i Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Sverige, Åland eller Baltikum: Estland, Latvia og Litauen kan søke seg til dette programmet, som er gjort mulig via støtte fra KKN.

Gjesteoppholdet fokuserer på flerkanals verk for kringlyd. Oppholdet kan vare opp til 2 måneder og skal gjennomføres innen utgangen av 2017. Reise- og oppholdskostnader vil bli dekket, og vi kan tilby lønn avhengig av lengden på oppholdet (maks 20.000 kroner for 2 måneder). I tillegg kan vi tilby kontorplass, utvidet tilgang til vår nye 24-kanals studio for kringlyd og hjelp fra våre teknikere.

Om Notam og Studio Sirius
Notam er et ressurssenter for innovativ bruk av teknologi i musikk og kunst. Siden vi ble grunnlagt i 1992, har Notam vært en viktig pådriver for den eksperimentelle samtidsmusikken i Norge. Vi har flere studioer for komponister med fokus på eksperimentelle teknikker. Vi har også flere prosjektrom for multimedia og kunstnerisk utvikling og en dedikert stab av lydteknikere, programmerere og elektronikkspesialister.

Studio Sirius er et nytt 24-kanals kringlydstudio. Høyttalerene former en kuppel som dekker 30 kvadratmeter i et rom med høye akustiske standarder. Høyttalerkonfigurasjonen støtter flere formater, opp til 3.orden 3D ambisonics. Studioet er (så vidt vi vet) det eneste i sitt slag i Norge og gjør det mulig for oss å styrke støtten til kunstnere, komponister og andre eksperter som jobber med omsluttende lyd. Notam har som mål å dyrke nye kunstneriske uttrykk i en rekke sjangere hvor denne type teknologi spiller en stadig viktigere rolle.

Vår målgruppe
Vi er interessert i å dyrke en ny generasjon av komponister og lydkunstnere som har vilje til å eksperimentere og presse på utviklingen for ulike omsluttende lydformater. Aldersgruppen 25-40 vil bli prioritert, men det utelukker ikke andre aldersgrupper, spesielt hvis søkeren har en merittliste innen komposisjon og/eller fremføring av flerkanals verk av høy kvalitet. Søkere bør ha erfaring innen å komponere for flere kanaler. Under gjennomgangen av søknader legges det vekt på både kunstneriske og tekniske problemstillinger, med vekt på verdien av det kunstneriske prosjektet.

Hva vi kan tilby:

 • Reiserefusjon til og fra Oslo (ikke innen Oslo i løpet av oppholdet)
 • Bosted i opp til to måneder
 • Arbeidsstipend, inntil kr 20 000
 • Studio, kontor og teknisk personale

Våre andre fasiliteter
2 stereo/5.1 studio/kontrollrom

 • Opptaksrom
 • 1 prosjekt rom for forproduksjon og eksperimentering
 • 1 møterom
 • Et hovedmultifunksjonelt hovedområde for presentasjoner, workshops, meetups, hacker-laboratorier, små konserter, fester, osv.

Våre ansatte

Fulltid:

 • Daglig leder
 • Studiosjef og tekniker
 • Programmerer og utvikler
 • Forsker

Deltid:

 • Utdanningskoordinator
 • Programmerer
 • Elektronikkspesialist
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • Regnskapsfører

Vi har akkurat nå problemer med søknadsskjemaet. Søknader kan inntil videre sendes per e-post til admin@notam02.no
Obs! Det er viktig at søknadene har følgende oppsett – alle punkter må besvares:

 • Navn
 • Adresse
 • Nasjonalitet
 • Fødselsår
 • Ønsket oppholdsperiode (må være ferdig innen slutten av 2017)
 • Prosjekttittel
 • Kort oppsummering av prosjektet (maks 875 tegn inkl. mellomrom, ca. 1/4 A4 side)
 • Full prosjektbeskrivelse (maks 3500 tegn inkl. mellomrom, ca. én A4 side)
 • Kort oppsummering av kunstnerskap (maks. 1750 tegn inkl. mellomrom, ca. 1/2 A4 side)

Valgfritt:

 • Nettlenke, hjemmeside
 • Nettlenke, video (youtube/vimeo)

I tillegg er det obligatorisk med følgende vedlegg (ikke via e-post, se nedenfor):

 • CV (kun PDF)
 • Musikkeksempler (kun MP3, maks 4 filer, og maks 10 MB til sammen)

Valgfrie vedlegg:

 • Bilder (kun JPG eller PNG, maks 2 MB)

Krav til vedlegg:

 • Søkeren må samle alle filer i en mappe og komprimere dette til zip-format. Formatet på filnavnet skal være slik: etternavn_fornavn.zip
 • Vedlegg som overstiger det angitte filstørrelser vil ikke bli lagret

Send e-posten først, og deretter:

Last opp alle vedlegg som zip