Respicio – ny versjon med elektronikk

Utgangspunktet for Respicio var en forespørsel fra slagverkeren Kjell Tore Innervik; han lurte på om Berstad kunne transkribere ett av hennes verk til hans nybygde instrument – kvarttonemarimba. Med utgangspunkt i verket Respiro for solo klarinett og lydbånd fra 1994 arbeidet hun med materialet, og gradvis vokste det frem et nytt verk. Respicio ble ferdigstilt i 2003 og fremført av Innervik under hans diplomeksamen på Norges Musikkhøgskole i oktober 2003.

Den nye versjonen av verket ble utvidet med elektronikk i 2007. Elektronikken består av omlag 30 kortere og lengre lydfiler som alle skulle trigges av musikeren via pads og diverse triggerpunkter lagt inn mellom stavene på marimbaen. Berstad arbeidet hos NOTAM i Pro-Tools HD og distribuerte lyden i 5.1-oppsett. Utgangspunktet for lydfilene var samples hentet fra marimba og vibrafon. NOTAM bistod i tillegg med assistanse til å teste spatialiseringen av lydmaterialet i Levinsalen på Norges Musikkhøgskole, der verket ble framført.

Nyversjonen av Respicio ble urfremført 3. oktober 2007 på Norges Musikkhøgskole som en del av Ultimafestivalen.