Sense Memory

-en minifestival om tekst, teater og sanselig teknologi.
Av og med Narve Hovdenakk, Edy Poppy og Ståle Stenslie
Sted: PODIUM

  • Fredag 16.9 kl. 19 ? Premiere på ?BEDRAGET? -performance på Smartphones
  • Lørdag 17.9 kl. 17, kl. 19 og kl. 21 ? Premiere på ?ET STYKKE UNDER HUDEN? -binauralt teater
  • Søndag 18.9 kl. 12:00 ? Premiere på ?PÅ INNSIDEN? (Youngstorget)

Sense Memory eksperimenterer med sanselige kombinasjoner av tekst og teknologi. Det utvider teatrets tradisjonelle form og inkluderer publikums kropper; både som scene og utøvere. I prosjektet transformerer forfatterne sine kroppslige minner _sense memories_ til tekst ? som igjen overføres til tre-dimensjonal lyd og datastyrt berøring ? for å spilles av direkte på deltagerens kropp.

DEL 1: BEDRAGET (et stykke for Smartphones)
-spilt og skrevet av Narve Hovdenakk. Video og App?s av Ståle Stenslie
Tid: fredag 16.9 fra kl. 19:00

Et selvutslettende følelsesportrett som viser en mann på flukt fra skammen over å ikke lykkes. Subjektet i prosjektet er både fragmentert og fragmenteres gjennom videosekvenser plassert ute i det urbane rom. TA MED DIN SMARTPHONE! Deltagerne opplever stykket på sin egen Iphone eller Android telefon. På vei gjennom byrommet vil stedsspesifikke fortellinger sees og oppleves på telefonen. Dermed blir det også til en høyst personlig erfaring som fysisk binder sammen fortelling, uttrykk og opplevelse. Hva skjer når du bruker mobiltelefonen til å ikke bare ?browse? informasjoner, men også følelser? Kan kunst oppleves som en performativ samfunnspraksis?

DEL 2: ET STYKKE UNDER HUDEN
-spilt og skrevet av Edy Poppy. Dramaturg Demian Vitanza. Lydredigering NOTAM.
Tid: lørdag 17.9. Tre forestillinger: kl. 17:00, kl. 19:00 og kl. 21:00. Inngang kr. 120,-.

Kannibalisme eller solipsisme, that is the question!

I stykket inntar publikum en annens kropp. Lyset slukkes i salen og høretelefoner kapsler publikums hoder inne i et kannibalistisk og erotisk rituale. Stykkets problem hviler på et uløselig paradoks: hvordan kan man inngå i en total symbiose samtidig som man bevarer konturen av et autonomt individ? Gjennom bruk av avansert 3D lyd er stykkets teknologiske ambisjon å skape en sanselig hyperrealisme, mer virkelig enn virkeligheten.

NB: Få plasser tilgjengelig. Bestill billetter i god tid ved å sende en mail til: manneparken@gmail.com

3: PÅ INNSIDEN
Av Ståle Stenslie. Programmering: Andreas Göransson/ 1scale1. Tekstil: Ingvild Hornseth
Sted: Youngstorvet
Tid: søndag 18.9 fra kl. 12:00 til 15:00

En smart, bærbar og datastyrt kroppsdrakt lar deg høre og fysisk føle ord i tilsynelatende tomme rom. Ved å gå rundt på Youngstorvet formes ord om tomhet til setninger – setninger som blir til virkelige, men usynlige skulpturer. Besøkende blir del av en aktiv og sanselig erfaring hvor egen kropp gjøres til både en ytre og indre scene. Prosjektet undersøker de kunstneriske mulighetene ved nye, mobile teknologier og utforsker spørsmålet om hvordan teatret kan forme og manipulere vår personlighet fysisk, sanselig og inderlig. Hvordan kan en oppslukende og kroppslig opplevelse endre og manipulere våre følelser? Hvordan føles det å være en annen? Fra innsiden?

Prosjektet er støttet av Dramatikkens Hus og Norsk kulturråd. Miksing og lydredigering av Del 2: Et stykke under huden ble gjennomført i samarbeid med NOTAM.