Sensorbue

Høsten 2007 innledet NOTAM og Norges Musikkhøgskole et samarbeid om å utruste en fiolinbue med elektronikk som kan brukes til manipulasjon av lyd i sanntid. En første prototype av buen er nå ferdig. Andre steg i utviklingen var å programmere i Max/MSP og tilpassing av musikkstykket «Victoria Teller» skrevet av Henrik Hellstenius.

Buen er utstyrt med 3D-akselerometere og 2D-gyroskoper, samt en trykksensor og knapper for programkontroll. Selve kretskortet og alle kontrollenheter er montert ved frosjen. Fiolinisten kan dermed intuitivt kontrollere data med en kombinasjon av buebevegelser og knappetrykking mens hun eller han spiller.

Sensorbuen er utviklet av Hans Wilmers (NOTAM) og Knut Guettler (NMH) i samarbeid med fiolinisten Victoria Johnson (NMH)

Prosjektet ble presentert på ICMC-konferansen i Belfast 24. – 29. august 2008. I tillegg ble det publisert en artikkel i forbindelse med konferansen, forfattet av de tre prosjektasvarlige.

I 2009 har prosjektet gått inn i en ny fase, der de prosjektansvarlige styrer mer individuelle videreutviklingsprosjekter. Hans Wilmers arbeider for tiden med å dokumentere elektronikken til sensorbuen, som har fått navnet «Bowsense». For å invitere til samarbeid med andre, blir teknisk dokumentasjon og kildekode lagt ut på web. Han skal holde foredrag om teknologien og dens applikasjonsmuligheter på årets Linux Audio Conference i april 2009.

Knut Guettler fra NMH har på sin side arbeidet med kontrabassisten Håkon Thelin, som har fått en bassbue. Guettler har skrevet nye MAX/Msp-patcher som benytter seg av de nye mulighetene.

Sensorbue
Sensorbue