Studio 3 – Notams nye perle

Studio 3 er et nytt studio for omsluttende lyd og en unik produksjonsressurs i Norge. Studioet styrker muligheten for komponister, kunstnere, studenter og akademikere til å arbeide med kringlyd, bevisst og med stor presisjon. Studioet er planlagt og gjennomført med tanke på freksvensrespons og gjenklang, nøye stemt med lydabsorberende, utskiftbare vegger. Per i dag er rommet utstyrt med 24 høyttalere i en halvkule rundt og over lytteren plassert i 3 høydenivåer med avstand på ca 2 meter fra lytteposisjon. Det er klart for eksperimenteringer innen brukergrensesnitt, programvare, lydteknikk og kunstnerisk utvikling, og passer til komposisjon, utvikling av lydmateriale, intimkonserter, demonstrasjoner, akademisk arbeid med mer.

Studio 3 støtter de fleste formater, men for de som arbeider på høyt nivå er det kanskje muligheten til å arbeide med ambisonics-teknikker som er mest attraktiv. Kanalene gir da en høyttaler-uavhengig representasjon av et lydfelt (B-format) som dekodes til lytterens oppsett som gjør det mulig for brukeren å arbeide med retninger på lydkilder i stedet for høyttalerposisjoner og gir en betydelig grad av fleksibilitet i forhold til plassering av og antallet på høyttalere som brukes i en avspillingssituasjon.

Oppmerksomheten på lyd i rom er en gammel interesse i akustikken. Å arbeide med dette er det samme som å lage lydbølgefronter som i sum gir opplevelse av at lyd kommer fra forskjellige steder rundt lytteren. Et kringlydstudio gjør det mulig å arbeide innen slike problemstillinger. Når Notam nå endelig har fått til et slikt rom, er det et resultat av mange års arbeid med finansiering og planlegging, og målet med dette rommet er det samme som med Notams øvrige utrustning og ressurser. Ferdigstillelsen ble gjort mulig gjennom tilskudd fra Norsk kulturråds ordning Rom for kunst som Notam mottok til utvikling av nye produksjonslokaler i 2011, samt et tilskudd fra Musikkutstyrsordningen for akustiske tiltak. Rommets akustiske egenskaper er planlagt av Bjørn A. Strand, mens rommets tekniske utvikling og gjennomføring er gjort av Notams Thom Johansen i samarbeid med resten av staben og andre ressurspersoner tilknyttet Notam.

Et nyskapende og samtidig komplisert teknisk oppsett som dette krever fleksibilitet og evne til å tenke ut løsninger for forskjellige behov og brukergrupper. En rekke spesialister på kringlyd kommer til Sandakerveien i årene framover for å arbeide i studio. Slik videreutvikles vårt internasjonale nettverk som igjen bidrar til eksponering av norske kunstnere og komponister i utlandet og egen tekniske og kreative utvikling. Studio 3 vil sette kunnskap og erfaring fra lydmiljøer rundt i verden sammen med interessante aspekter ved vårt eget arbeid og vil bli en hjørnestein i forsknings- og utviklingsarbeidet i mange år fremover. Notam også inngå i andre internasjonale samarbeid, for eksempel ”Speculations in Sound”, en serie treff hvor organisasjoner møtes. Andre institusjoner som forsker på kringlydsproblematikk er for eksempel University of Huddersfield, IRCAM i Paris, ZKM i Karlsruhe, Harvard University, Stanford (CCRMA), Virginia Tech, SARC i Belfast, IEM (Graz), Kungliga Musikkhögskolan og Audiorama i Stockholm, Birmingham Electroacoustic Theatre, Canada/Montreal og MIST (Musical Immersive Sound Theater) i Brasil.