Sivilt rosignal

Siri Austeens lydkunstprosjekt Sivilt rosignal spilles for tiden på Fredrikstad Festning. Åpning av verket skjedde den 7. november 2009. Siri Austeen produserte verket i NOTAMs Studio Nordheim. Installasjonen blir stående i tre år.

Verket var et oppdrag fra Nasjonale Festningsverk. Kunsteren spurte folk i Gamlebyen i Fredrikstad hvilke lokallyder de liker og hvilke de misliker. Deretter gjorde hun lydopptak i området og komponerte et lydbilde som signaliserer ro. Sivilt rosignal spilles av jevnlig og blander seg inn med bylydene som allerede finnes ? uten å overdøve dem.

Fredag 6. november ble Sivilt rosignal omtalt i NRK Østfolds nyhetssending.

URL