Solo kontrabass og nye opptaksteknikker

Cato Langnes er studiosjef hos Notam. I forbindelse med konferansen Musikkteknologidagene 2010 holdt han et innlegg som også har blitt skrevet som artikkel.

Artikkelen gir en oppsummering av arbeidet som har blitt gjort med kontrabassist Håkon Thelin i opptak av musikk for solo kontrabass. Formålet med arbeidet var å lage innspillinger for utgivelse på CD med stykker som Thelin har arbeidet med som kunststipendiat på Norges Musikkhøgskole (NMH). Stykkene har store variasjoner i dynamikk og spilleteknikk, der mikrotonalitet, flageoletter og forsjellige bueteknikker gir mye av klangen fra bassen. Utfordringene i arbeidet var å få fram de små og tildels veldig forsiktige uttrykkene spilleteknikkene ga, samtidig som kontrabassen skulle klinge åpent og fint i rommet. Disse kravene var foranledningen til de tekniske løsningene som presenteres her.