Somatic Sound i galleri AHO

  • Dato: 2.mai kl12.00
  • Hvor: Galleri AHO, Maridalsveien 29
  • Åpent 2.-16.mai, hverdager fra 10-16


Somatic Sound er interaksjonsdesign for persepsjon og fysisk modellering av rom gjennom 3D lyd. Ved å ta på installasjonens berøringssensitive sfære kan du flytte og komponere lyden i rommet. Lyden blir en direkte, kroppslig og dynamisk erfaring. Prosjektet viser hvordan nye teknologier kan skape romlige opplevelser med utgangspunkt i lyd, og relevante anvendelsesområder er særlig i) opplevelsesdesign gjennom nye sanselige uttrykk, ii) arkitektur gjennom lydens plastiske modellering og forming av rommets akustiske karakteristikk, og iii) lydinstrument og kontroller som undersøker hvordan fysiske, interaktive og tredimensjonale lydsystemer påvirker vår oppfattelse av verden i fenomenologisk perspektiv.

Installasjonens tredimensjonale lydverden komponeres i sanntid gjennom berøring av kontrolleren. En sfære av 25 høyttalere rammer inn opplevelsesrommet der brukeren  omhylles av en lydsky med presise retninger og volumer. Lyden legger seg rundt alle til stede som en fysisk og romlig opplevelse, og gjennom interaktiv og kroppslig lyd skaper prosjektet sanselige erfaringsrom også inne i hver deltager.

Et prosjekt av Ståle Stenslie, professor i opplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet og kursansvarlig IDE/AHO.

Utviklet i samarbeid med NOTAM og Thom Johansen (programmering). Takk til Koka Nikoladze for bidrag til lyd. Prosjektet er også støttet av Kulturrådet og AHO.