Sonomatrix

Rob Waring står bak dette instrumentet, som spiller en musikkform der de romlige dimensjonene er spesifisert i detalj, og tilskrevet en særlig betydning som et musikalsk parameter. Komplekse bevegelsesmønstre kommer til liv i lydform, og musikkbevegelser gis ny dybde og dynamikk ved å kastes rundt i rommet.

Gå til Rob Warings eget nettsted for mer informasjon om Sonomatrix