Soundscape i kunsten

Oppmerksomhet på lytting og lydomgivelsenes betydning sprer seg i kunstens forskjellige former, og et økende antall kunstnere bringer nye praksiser inn i feltet. NOTAM har derfor satt sammen en artikkelsamling som introduserer begrepet lydlandskap, forklarer terminologien, og diskuterer forskjellige kunstneriske posisjoner og innfallsvinkler til arbeid med innspilling og representasjon av lyd fra omgivelsene, både naturlige og menneskeskapte.

Boken gir viktige bidrag til internasjonal diskurs i dette feltet, og forfatterne er Natasha Barrett, Bill Fontana, Kristof Georgen, Henrik Hellstenius, Francisco Lòpez, David Monacchi, Camille Norment, Jøran Rudi, Kjell Samkopf, Owe Svensson, Gisle Tveito, Anders Vinjar og Jana Winderen. Boken inneholder både norske og engelske versjoner av tekstene, og Yokoland har stått for en sjeldent tiltalende design.

Publikasjonen er støttet av Institusjonen Fritt Ord og Norsk kulturråd.

Utgivelsesår: 2011
Redaktør: Jøran Rudi
Design: Yokoland
Sider: 336
ISBN: 978-82-996867-4-7
Utgiver: NOTAM
Pris: NOK 250 (Norge/EU) *