Soundscape i kunsten

Soundscape i kunsten er et internasjonalt symposium som søker å utforske hvordan soundscape-teknikker brukes i nåtidens kunstneriske praksiser.

De senere år har vist en markert økning i interessen for lydlandskaper, og soundscape-teknikker i opptak, komposisjon og formidling er godt etablert i mange nye kryssmediale praksiser. Soundscape-lytting krever en bredere oppmerksomhet enn tradisjonell lytting til musikk, og et nærmere blikk på begrepet soundscape kan bidra til diskurs og refleksjon ? i og om ? denne raske utviklingen i kunsten.

Symposiet er organisert av NOTAM i samarbeid med Norges musikkhøgskole, Riksscenen, Cinemateket og Sound of Mu, og med økonomisk støtte fra Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord. Symposiet er åpent og gratis for alle som ønsker å delta, og i sammenheng med symposiet produseres det et femdagers kurs i soundscape-opptak.