Språkets hus

Markerer unionsoppløsningen i 1905, og finner sted i Bærum høsten 2005. Tema er språket, og Bærum er en innflytterkommune med et vell av målformer. Prosjektet er kommet i stand som et samarbeid mellom NOTAM, NRK, Kultur Akershus, Bærum Mållag, biblioteksjefen i Bærum, Norsk språkråd, Bærum musikk- og kulturskole, og kommunens kulturadministrasjon.

Prosjektet bygger Språkets hus – et interaktivt lytterom for språk. Lytterommet vil være montert under Ultima-festivalen 2005, og vil stå i Bærum Kulturhus. Forarbeidet til installasjonen er prosjektarbeid i 13 Bærumskoler, hvor elevene, sammen med forfatter Beate Grimsrud og komponistene Anders Vinjar og Bjarne Kvinnsland, skal lete seg fram i rommene i det norske språket.

Språk som lyd, bilde og struktur formes og gjøres tilgjengelig i lytterommet på en slik måte at publikum selv kan bevege seg rundt, gjøre eksperimenter, legge til nye substantiver, få fram særegenhetene med dialekter, leke med sosiolekter, og komponere og få nye lydopplevelser basert på språkets lyder, oppleve språkets historiske utvikling osv. Håpet er at deltakere og publikum på denne måten skal oppdage og sette pris på det språkmangfoldet vi har rundt oss.