Talk med Eduardo Miranda

Remixing Beethoven with brain data

Talk med Eduardo Miranda – om komposisjon og avlytting av hjernen som lytter

Den brasilianske komponisten og forskeren Eduardo Miranda er for tiden på besøk hos Notam for å jobbe med et prosjekt innen algoritmisk komposisjon i samarbeid med Anders Vinjar og Ellen Røed. Mandag 12. mai holder han en presentasjon av dette arbeidet på Notam kl. 18 som en del av serien Notam Forum med SkRR.

Eduardo Miranda er kjent for sitt forskningsarbeid med datamusikk, spesielt innen kunstig intelligens og felt som forsker på menneske-maskin grensesnitt. Komposisjonsprosjektet han arbeider med på Notam er et kammerorkesterverk for 24 musikere. Resultatet skal være rent instrumentalt, men komposisjonsmetoden bruker svært avansert teknologi. Musikken vil basere seg på MR-hjernescanninger som ble målt mens komponisten hørte på 2. sats av Beethovens 7. symfoni. Metoden består å dekomstruere musikkstykket til dets grunnleggende bestanddeler, for deretter å rekonstruere elementene til et helt nytt stykke. Orkestrasjonen til det nye stykket avledes fra MR-dataen ved å bruke dataassistert orkestrasjonsteknologi fra IRCAM. I forbindelse med fremføring av stykket skal det også lages videokunst som har det samme konseptuelle utgangspunktet som komposisjonsmetoden.

Presentasjonen er åpen for alle. Velkommen til Notam mandag 12. mai kl. 18!