The Greater G8 Advertising Market

Anawana Haloba har blitt invitert av Daniel Birnbaum ? kurator av den 53. internasjonale utstillingen Fare Mondi / Making Worlds ? til å delta i La Biennale di Venezia 2009. Her skal Haloba stille ut The Greater G8 Advertising Market, som er en installasjon i form av en salgsbod satt sammen av europaller, gummihjul og store aluminiumsbokser fylt med tørrvarer. Boden er snekret etter modell av salgsboder som finnes langs veiene i mindre byer i den tredje verden. Salgsboden byr på produkter fra land i det såkalte Greater Great 8-området, et område som i Anawanas verk defineres som Moldova, Irak, Sudan, Colombia, Bolivia, Malawi, Filippinene og Somalia. I møte med verket presenteres tilskueren for en politisk fantasiverden hvor kunstneren skriver om reglene for økonomisk utveksling ved å tilby fair trade produkter fra land i den tredje verden uten at det virker som fair trade strategien har noen egentlig effekt. Anawana Haloba anvender gjerne en form for personlig politisk kritikk i sine verker, ofte i kombinasjon med satirisk blikk på internasjonale ledere og udemokratiske politiske prosesser. Greater Great (GG8) AD MARKET ble opprinnelig produsert ved Rijksakademie i Amsterdam i 2007.

Haloba arbeidet hos NOTAM i mai 2009 for å gjøre lydopptak til prosjektet. Installasjonen vises på Giardini og Arsenale i Venezia fra 7. juni til 22. novmeber 2009.

Kilde: OCA

The Greater G8 Advertising Market
The Greater G8 Advertising Market