The Happy Happy Leaves

Ewa Jacobsson arbeidet i løpet av våren og sommeren 2008 på NOTAM med lydverket The Happy Happy Leaves. Verket er en sangsyklus med syv sanger for sopran og konkret lyd, med tekster av Emily Dickinson.

The Happy Happy Leaves skal fremføres som rent lydverk og CD-produksjon. I tillegg skal det lages en DVD-versjon av verket, komplett med en billedserie med bearbeidet foto. Denne delen av verket skal ferdigstilles i løpet av høsten 2008.