The Hollow – Wishing Cave

Med dette bestillingsverket reflekterer artisten det mangfoldige miljøet som selve utstillingsområdet befinner seg i. Arkitektonisk er bygningen orginalt et sykehuskompleks fra 1800-tallet, men nå blir den brukt til å huse ungdomskriminelle, narkotikamisbrukere, invandrere, et alkohol-rehabiliteringssenter – og kunstnere. Med dens beliggenhet i utkanten av København er det fantastisk isolert – et hult sted.

En trappeoppgang er lydmessig tranformert til en hule eller en brønn; en «ønske-hule» der de besøkende er den kastede mynten. Folk som går opp eller ned trappene blir omhylllet av en brølende nedadspiralende vind og den vedvarende lyden av vandråper som faller. En uventet høyfrekvent tone blir sendt ut med jevne mellomrom lik en ledetråd i et gåteløsnings-video eller spill. Den skjærer gjennom det realistiske lydlandskapet med en science-fiction fantasi; en åpning mot en annen dimensjon.

Blant lydsamples brukes vind gjennom tunneler og vanndråper kombinert med unike lyder for å skape en illusjon om et surrealistisk huleområde. Vinden ble panorert slik at de fulgte trappen ovenfra og ned i en spirallignende formasjon over fem satelitthøyttalere og en subwoofer. Lyden av vanndråpene ble redigert slik at lyden av en dråpe fra en gitt høyttaler gir et ekko fra de andre høyttalerne i resten av trappeoppgangen. Et ultrasonisk lydmønster sendes med jevne intervaller ut fra den øverste høyttaleren og gir fra seg ekko mens den også faller nedover i høyttalersystemet.
NOTAMs Pro-Tools-system var plattformen som ble brukt til både redigeringen av tonene og panoreringen av masteren.

Installasjonen ble vist på utstillingen Mind the Gap på Fabrikken for Kunst og Design i København 21. september til 16. desember i 2007.

Mer om installsjonen

Camille Norments hjemmeside