Tor Jørgen van Eijk

Videokunstneren Tor Jørgen van Eijk har vært en vedvarende bruker av NOTAMs maskinpark siden tidlig 2000-tall, og har laget en mengde verk her.

Kunsten hans er krevende, på grunn av hans repetisjoner i både struktur og bildebehandlingsteknikk på signalnivå, eller gjennom hans valg av eksplisitt seksuelle fremstillinger.  Teknisk gjør han bruk av Silicon Graphics.maskiner fra tidlig 90-tall, og bruker programvaren Jaleo.

Tor Jørgen van Eijk ble uteksaminert fra Kunstakademiet i Oslo i 2004, og har deltatt på utstillinger i Oslo, London og Amsterdam de siste årene: Electronic Superhighway (2016-1966) på Whitechapel Gallery, London 2016, Strings Tighten, Demon’s Mouth, Lisboa 2016; Versus 1, Trafo Kunsthall, 2016; Kazachenko’ s Apartment, Amsterdam 2015; Tranquil in RGB, NoPlace, 2014; Kazachenko’s Apartment, Oslo 2014; og Atopia, Oslo 2014.

Sist sommer (2018) stilte van Eijk ut verker i Tromsø kunstforening (http://www.tromsokunstforening.no/default.asp?cmd=100&UtsID=185), og to av dem, Fifth Loop og Tranquil in RGB, er i sin helhet laget hos NOTAM.

Videokunst av van Eijks type gjør videomediet i seg selv til en eksplisitt størrelse, til forskjell fra produksjoner der mediet kun bærer uttrykket uten fokus på bildet i seg selv.  Tranquil in RGB består av 36 versjoner av den samme videoen der det kun er fargene som byttes ut.  Videoene er organisert som 12 tríptyker, og montert slik at man kan se de tre delene av triptykene samtidig.  Van Eijk griper til virkemidler som vi kjenner igjen fra videokunstens unge år, og fastholder de kreative mulighetene som finnes videobildets komponenter og detaljer.  Dette umuliggjør et normalt narrativ, men opprettholder et kritisk blikk på videomediets utvikling i massemedia, noe han også viser i hvordan han lar verket Fifth Loop utfolde seg.