Trade Winds

Trade Winds av Natasha Barrett er en 52 minutter lang elektroakustisk komposisjon inspirert av havets utstrekning. Verket føres an av akustiske opptak av en 100 år gammel seilskute, et intervju med en gammel norsk sjøkaptein som forteller om en dramatisk sjøreise, og diverse opptak av kyst og åpent hav fra rundt om i verden. Musikken tar lytteren med på en reise fra kultur til natur, gjennom uvær, stygghet og skjønnhet på en måte som ikke har blitt hørt tidligere.

Fra et fortellerperspektiv består makrostrukturen i Trade Winds av to halvdeler: den første utforsker kultur og den andre utforsker natur. Fra et musikalsk perspektiv vil derimot lytteren støte på et paradoks: mens det er to tydelig definerte sykliske halvdeler, utfoldes samtidig lydmateriale lineært som avslører et komplekst kontrapunkt av små detaljer i spekter, artikulasjon og morfologi.

Verket ble bestilt av NOTAM i 2004, og fikk støtte fra Norsk Kulturråd og Det Norske Komponistfond. Barrett arbeidet med verket mellom 2004 og 2006, og verket ble urfremført på Ilios-festivalen i 2006. Trade Winds ble senere utgitt på Aurora i 2007.

Til konsertversjonen av stykket ble det i tillegg produsert videomateriale av Marianne Selsjord.