Transfer

Denne lydinstallasjon er basert på et opptak av lyden av en penn som skriver definisjonen på ordet «lyd». Gjennom studiomessig behandling av den krassende skrivelyden lar Haugen oss oppleve skrivebevegelsen, med dens tempo, styrke og temperament. Haugen bringer frem det skrevne språk slik det ikke kan leses, men må høres. En slik tilnærming kan si oss vel så mye om intensjonen i teksten som bokstavene gjør. Papirstykket som ble skrevet på under opptaket inngår også som en del av utstillingen.

Transfer ble utstilt på Henie Onstad Kunstsenter 20. november 2008 ? 25. januar 2009 som del av Absorpsjon og resonans ? NOTAMs lydkunstutstilling.

Mer om Bjørn Erik Haugen

Hjemmesiden til Bjørn Erik Haugen