Ultima Academy 2013

Ultima Academy er et internasjonalt symposium som arrangeres hvert år som del av Ultimafestivalen. Et program bestående av forelesninger, verksteder og debatter byr på innsikter om forbindelsen mellom samtidsmusikkteori og -praksis. Programmet er være av interesse for musikkentusiaster, profesjonelle og studenter.

Ultima Academy finner sted 9. – 14. september på forskjellige steder. Notam er en av Academy sine samarbeidspartnere, og i år er det tre arrangementer i løpet av symposiet på mandag 9. september som er co-produsert av Notam:

Debate: The creative environment

Mandag 9. september 2013
Norges musikkhøgskole, Levinsalen 10.00 – 13.00

Med Peter Weibel (ZKM), Robert Henke (Ableton/UdK Berlin), Stefan Prins (Nadar), Christian Blom, Alvise Vidolin (Centro di Sonologia Computazionale, University of Padova) og Jøran Rudi (Notam)

Temaet for debatten er det digitale miljøet i skapelsen av lydbasert kunst. Debatten har som formål å rette et søkelys mot det digitale domenet og å kartlegge tendenser som er i utvikling, ny media og uttrykksmåter i samtidens digitale og tverrfaglige kunstnerpraksis.

The pre-Stockhausen era: WDR and the beginnings of electronic music

Mandag 9. september 2013
Norges musikkhøgskole, Levinsalen 14:30 – 16.00

Denne presentasjonen omhandler en ofte glemt pådriver for den tyske etterkrigsmusikken: Herbert Eimert (1897-1972). Eimert spilte en innflytelsesrik rolle i etableringen av elektronisk lydproduksjon som praksis for samtidsmusikkomposisjon. Hans betydning falt snart i skyggen av Karlheinz Stockhausen. Til tross for at den elektroniske musikkens sterke posisjon kan virke som en selvfølgelighet i dag var situasjonen svært annerledes for Eimert og andre ny musikk-pionérer i kjølvannet av de katastrofale hendelsene under den andre verdenskrig. Eimert var en av de første som drev med omfattende kreativ bruk av radioteknikker; han koblet sammen båndspillere, miksere, akustiske filtre og lydbølgegeneratorer – ikke til bruk i opptak, testing og overføring av akustisk lydmateriale, men som kreative verktøy for å utforske det iboende potensialet i det elektroniske utstyret.

Her vil Markus Aust og Arnulf Mattes presentere en bestilt videodokumentar om restene av det berømte elektronikkstuioet på WDR, inkludert et intervju med studioets siste lydtekniker, Volker Müller, som også demonstrerer hvordan studioet tidlige eksperimenter utartet seg. Publikum vil videre få oppleve Eimert intense men samtidig velklingende radiostemme som forklarer de nyeste eksperimentene på WDR med pedagogisk autoritet.

Til slutt vil publikum bli invitert på scenen for å komponere en elektronisk «etude» med veiledning fra Eimert. Dette blir en «hands-on» opplevelse der man får sjansen til å bruke datidens utstyr i et rekonstruert lite studiooppsett.

Have you ever cut tape before?

Mandag 9. september 2013
Levinsalen

En av årets hovedattraksjoner er et rekonstruert studio fra 1950- og 60-tallet komplett med originalt utstyr. Studioet som skal settes opp i Levinsalen blir settingen for flere forelesninger og seminarer, inludert en «tilbake til Köln 1951 hands-on» opplevelse med Markus Aust og Arnulf Mattes på mandag ettermiddag (ja, du får kanskje muligheten til å klippe tape selv) og en forelesning ved sjefsutvikler i Ableton Live, Robert Henke.

Teamet bak rekonstruksjonen er Notam, Nordheimsenteret og Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. En spesiell takk til lydtekniker Kjell Carlsen som har hjulpet oss med å finne verdifullt utstyr bortgjemt på mange forskjellige steder i Oslo!