Ultima Academy

Bildet: Lanhouse music av Giuliano Obici

Ultima Academy er en internasjonal tenketank for utbredelse av samtidsmusikk i Norden. Akademiet trekker veksler på Ultimas ressurser, herunder medlemsorganisasjoner, besøkende komponister, utøvere og studenter. Målsetningen er å øke bevisstheten rundt samtidsmusikk i den nordiske offentligheten og å styrke den akademiske dialogen innenfor feltet samtidsmusikk ved å engasjere profesjonelle komponister, musikkvitere, forskere, kunstnere, studenter og skoleelever fra beslektede kunstformer i et årlig program som omfatter forelesninger, seminarer, verksteder og debatter.

I år setter Ultima Academy søkelyset på følgene av den digitale revolusjonen for det eksperimentelle musikkfeltet. Digitalisering og kommunikasjon over Internett har ført til større tilgjengelighet og åpen utveksling av ideer, teknologier og materiale verden over, på tvers av kulturelle og nasjonale grenser. Dette skaper grobunn for refleksjon og diskusjon omkring kulturell identitet, utvikling av nye estetiske kriterier og bruken av musikalske virkemidler og materiale i dagens postglobaliserte musikkverden.

Prosjektet er et samarbeid mellom Ultima, Norges Musikkhøgskole, Norsk Komponistforening og Utenriksdepartementet.