Ultima: Grovens renstemte orgel

Lørdag 13. september blir det lunsjkonsert kl. 12:00 på Grovens orgelshus på Ekeberg. Konserten er i forbindelse med Ultima 2014, og er en samproduksjon med nyMusikks Komponistgruppe (NMK) og Notam.

Omvisning og konsert i Eivind Grovens hus på Ekeberg
Spesialprosjekt for Eivind Grovens berømte renstemte orgel
Buss fra Youngstorget kl. 11.45. NB: Få plasser!

Som komponist, musiker, akustiker, innsamler og musikkforsker går Eivind Groven (1901?77) inn i rekken av pionerer i Norge. Interessen for hans arbeid med renstemmingsspørsmålet inspirerer til videre studier innenfor komposisjon og akustikk ? til praktisk nytte for musikere fra ulike stilarter. Realiseringen av hans tre livsoppgaver har vakt respekt hos langt flere enn Albert Schweitzer, Alois Hába og Arne Nordheim. Nordheim hevdet at komponisten Groven hører hjemme på et sted «østenfor støy» («east of noise»).

Det renstemte orgelet som Eivind Groven bygget på 1940-tallet har gått gjennom flere oppgraderinger etter hvert som ny teknologi har blitt tilgjengelig, og er nå tilgjenglig som et dataprogram som kan brukes på alle digitale instrumenter.  Den portable renstemmingspakken er utviklet av Notam i samarbeid med David Loberg Code ved Western Michigan University, og kan lastes gratis ned hos Notam.

På denne lunsjkonserten skal det fremføres to orgelverk av Eivind Groven og fire nye verk av unge norske komponister fra nyMusikks komponistgruppe, skrevet for det renstemte orgelet.

Program:

Eivind Groven: I balladetone
Karstein Djupdal: Groven spiller Jondølen (2012)
Peter Edwards: Boulez Springar (2012)
Rebecka Sofia Ahvenniemi: Organic Encounters (2012)
Eric Skytterholm Egan: Through the Barbacans (2014) UP
Eivind Groven: Hymne

Organist: Sara Aimée Smiseth

Produsert av Notam i samarbeid med nyMusikks komponistgruppe (NMK).