(Un)blind

I forbindelse med utstillingsserien (un)blind laget NoTAM vinteren 1996/1997 en kontrollenhet for styring av en rekke lyspunkter som inngikk i en installasjon av Elisabet Norseng. Kontrollsekvensen til lyspunktene ble spilt inn på en digital lydopptager sammen med musikken til installasjonen. Komponist var Sven Lyder Kahrs.