UNM 2015 – Utlysning

Utlysning UNM 2015 i Helsinki

Ung Nordisk Musikk Norge utlyser en konkurranse for unge komponister for deltakelse på den internordiske festivalen UNM 2015 i Helsinki, Finland. De endelige datoene for festivalen er ikke bekreftet, men 1.-5. september 2015 er pr. i dag det mest sannsynlige. UNM har til formål å fremme samtidsmusikk av unge komponister i en nordisk kontekst. Årlig arrangeres en festival i et av de nordiske landene, hvor 35 unge nordiske komponister får fremført et verk og utvidet sitt faglige nettverk gjennom konserter, seminarer og sosial omgang.

Syv norske komponister vil få ett verk fremført ved UNM-festivalen i Helsinki høsten 2015. Verkene blir valgt ut av en kvalifisert og uavhengig jury, som får alle bidragene presentert i anonymisert form. De utvalgte komponistene forventes å delta på konserter, seminarer reise (innen Norden) og andre arrangementer i løpet av festivalen, og vil få dekket opphold i Helsinki av UNM Norge.

Hvem kan søke?

 • Alle unge komponister født 1. januar 1985 eller senere kan bidra med verk
 • Det stilles ingen krav til formell utdanning
 • Komponisten må være norsk statsborger, eller ha sitt hovedvirke i Norge
 • Studenter som tar en grad i komposisjon på bachelornivå i Norge (for første gang) er unntatt aldersregelen
 • Det er ikke tillatt å søke til flere land samme år, og man kan maksimalt delta på festivalen fem ganger

Krav til innsendelsen

 • Komponisten kan sende inn inntil to komposisjoner som hver ikke bør overstige 20 minutter
 • Komposisjonene kan være for alle besetninger og genre (akustisk og elektronisk konsertmusikk, flermediale verk, installasjoner og annet)
 • Bidrag sendes som e-post til unm@unm.no
 • Akustisk musikk presenteres i partiturform (PDF), eventuelt supplert med MP3-fil
 • Elektroakustiske (og evt. konseptuelle/tverrkunstneriske) bidrag sendes som MP3-fil eller i et plattformnøytralt videoformat, og/eller med en utdypende beskrivelse (PDF)
 • Store filer leveres ved å oppgi lenker til filer på internett. Lenkene må peke direkte til det aktuelle materialet, og må være tilgjengelige fra innsendelse tom. 31. januar 2015.
 • Alle bidrag skal være anonymiserte ved hjelp av pseudonym. Alle filnavn skal inneholde verktittel og pseudonym.
 • I en separat PDF-fil merket med samme pseudonym legges det ved opplysninger om navn, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse, eventuelt studiested, og verktittel, varighet, besetning og komposisjonsår for hvert bidrag.

Annet

 • Det tas forbehold om at enkelte verker ikke kan fremføres av arrangementstekniske årsaker
 • De utvalgte komponistene må selv besørge partiturer og stemmemateriale i praktisk format for framførelse (dvs. innbundne noter, praktiske sideskift i stemmene etc.).
 • Innsendelser som ikke tilfredsstiller de kriterier som er presentert i utlysningen kan ikke regne med å komme i betraktning.
 • Alle som sender inn bidrag regnes som medlemmer av UNM Norge i to år, hvis de ikke reserverer seg mot dette.

FRIST FOR INNSENDELSE: MANDAG 1. DESEMBER 2014 KL 23.59.

Ved spørsmål, kontakt UNM Norge ved David Stephen Grant (leder) unm@unm.no, telefon 918 14 276.