UNM 2017

REYKJAVIK, ISLAND 14.-19. AUGUST

Ung Nordisk Musikk er en årlig festival for unge komponister, lydkunstnere, elektroniske musikere og performanceartister med base i de nordiske landene. Festivalen avholdes 14.-19. august 2017 i Reykjavik, Island. Temaet for årets festival er «Music and Space».

Syv norske deltakere vil bli valgt til å få et verk fremført på festivalen. Verkene blir valgt ut av en anonym, kvalifisert og uavhengig jury. De utvalgte deltakerne vil få dekket reise (innen Norden) og opphold i Reykjavik av UNM Norge. Utover konsertene inneholder festivalprogrammet lectures og masterclasses, en viktig del av festivalopplevelsen er muligheten for å networke og møte andre nordiske kollegaer.

Det er ingen stilmessige krav.

Eksperimentelt / Instrumental / Elektronisk / Installasjon / Multimedia / Performancebaserte verk vil alle bli tatt i betraktning.

HVEM KAN SØKE?

Alle unge komponister født 1. januar 1987 eller senere kan bidra med verk.
Det stilles ingen krav til formell utdanning.
Komponisten må være norsk statsborger, eller ha sitt hovedvirke i Norge.
Studenter som tar en grad i komposisjon på bachelornivå i Norge (for første gang) er unntatt aldersregelen.
Det er ikke tillatt å søke til flere land samme år, og man kan maksimalt delta på festivalen fem ganger.

KRAV TIL INNSENDELSEN

Komponisten kan sende inn inntil to komposisjoner som hver ikke bør overstige 20 minutter. Komposisjonene kan være for alle besetninger og genrer. Alle bidrag skal være anonymiserte ved hjelp av pseudonym. Alle filnavn skal inneholde verktittel og pseudonym. Bidrag sendes som e-post til unm@unm.no

Akustisk musikk (f.eks. kammerensemble, sinfonietta, strykeorkester, kor, solo stykker, etc) presenteres i partiturform (PDF), eventuelt supplert med lydfil (mp3, aiff, wav). Dette året vil det ikke være mulig å sende inn verk for symfoniorkester.

Andre bidrag (tape stykker, stykker som involverer live-electronics, audiovisuelle/flermediale verk, performance verk, eller annet) sendes som lydfil (mp3, aiff, wav) og/eller i et plattformnøytralt videoformat. Om verkene er multichannel, eller annet ikke-standard format/setup, inkluder da en teknisk rider til vedleggene. Bidraget kan også presenteres skriftlig (maks. 1 A4-side) -dette anbefales om det gjelder et multimedia/installasjon/performance verk.

Store filer leveres ved å oppgi lenker til filer på internett. Lenkene må peke direkte til det aktuelle materialet, og deltakeren er selv ansvarlig for at materialet er tilgjengelig på nett fra innsendelse tom. 31. januar 2016.

I en separat PDF-fil merket med samme pseudonym legges det ved opplysninger om navn, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse, eventuelt studiested, og verktittel, varighet, besetning og komposisjonsår for hvert bidrag.

ANNET

Innsendelser som ikke tilfredsstiller de kriterier som er presentert i utlysningen kan ikke regne med å komme i betraktning. Det tas forbehold om at enkelte verker ikke kan fremføres av arrangementstekniske årsaker. De utvalgte komponistene må selv besørge partiturer og stemmemateriale i praktisk format for framførelse (dvs. innbundne noter, praktiske sideskift i stemmene etc.).

Alle som sender inn bidrag regnes som medlemmer av UNM Norge i to år, hvis de ikke reserverer seg mot dette.

FRIST FOR INNSENDELSE: TORSDAG 15. DESEMBER 2016 KL 23.59.

Ved spørsmål, kontakt UNM Norge ved
Jonas Skaarud (leder) unm@unm.no