UNM 2018 søker verk

UNM (Ung Nordisk Musikk) er en årlig festival for unge komponister, lydkunstnere, elektroniske musikere og performance-artister med base i de nordiske landene. Etter fem år er festivalen tilbake i Norge, denne gang i Bergen 28. august – 1. september 2018.
Syv deltakere fra Norge vil bli utvalgt til å få verk fremført på festivalen. Løp og søk.
D E A D L I N E – 10. desember kl 23.59